Bleskovky:

E-rozhlas

Zobrazené sú všetky články zo sekcie „E-rozhlas“

Štatistika za rok 2015

07/01/2016

K 1.1.2015 mala naša obec 681  obyvateľov Narodilo sa : 5 detí   – 2 dievčatá  –  3 chlapci Do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 16 obyvateľov  z toho : 11 dospelých a [...]

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ

02/12/2015

STAROSTA OBCE NEMČIŇANYNemčiňany, 01.12.2015   POZVÁNKA Na základe § 13 ods. 4 písm. a, zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a následných noviel, p o z ý v a m Vás [...]

PHSR-Nemcinany-2015-2020

23/11/2015

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemčiňany na roky 2015 – 2020 PHSR Nemčiňany 2015 – 2020.. [...]

Pozvánka na „VESELÉ TEKVIČKY“

15/10/2015

Vážení rodičia aj starí rodičia, srdečne Vás  POZÝVAME na tvorivú dielňu   „VESELÉ TEKVIČKY“   ktorá sa uskutoční v našej materskej škole dňa 20.10.2015 o 15:30 hod. [...]

Virtuálny cintorín

05/10/2015

Už aj naša obec má na internete virtuálny cintorín …/ pre správne zobrazenie stránky používajte IE [...]

Priateľský exhibičný futbalový zápas

23/09/2015

  Ahojte priatelia. Blížia sa nám hody a tak sme sa rozhodli usporiadať jeden priateľský exhibičný futbalový zápas, medzi tímom zo Slažian a tímom Nemčiňany. Na multifunkčnom [...]
1 14 15 16 17 18 19