Bleskovky:

Úradná tabuľa

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

12/11/2019

Obec Nemčiňany v súlade s § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [...]
1 2 3 14