Bleskovky:

Prezentácia spoločnosti JAVYS

Prezentácia spoločnosti JAVYS – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, na ktorom jej zástupcovia informovali o činnosti spoločnosti Javys a zámeroch v regióne Mochovce. Stretnutie sa uskutočnilo v piatok 11. marca 2011 o 17,30 hod. v Kultúrnom dome. Nájdete tu video záznam z tohoto stretnutia, bolo to snímané z väčšej vzdialenosti a aj diskutujúci si občas len „hundrali“ popod nos, takže si trošku zosilnite zvuk na počítači.