Bleskovky:

Stavanie mája 2011

Máj – májka, je mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari nad zimou.
 
Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne, miestami ich tiež obliekali do ženských šiat alebo sa na ne vešali malé bábky.

Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje existuje v mnohých krajiných dodnes. Na Slovensku napríklad máje stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom pred tie domy, kde je vydaja súca dievka, inokedy sa stavia len jeden ústredný máj pre obec a podobne. Väčšinou ide o celý strom, ktorý je zbavený vetiev a kôry iba horná časť sa ponecháva s vetvami.

Mesiac máj sa od nepamäti spája s láskou. Tam kdesi možno vznikla i tradícia, že v noci pred prvým májom chlapec postaví pred domom milovaného dievčaťa máj vysoký strom s čečinovým vencom, bohato ozdobený stužkami. Dievčina ktorá si ho ráno našla pred domom vedela, že chlapec má o ňu vážny záujem. Samozrejme, v období prvého mája nesmela chýbať ani riadna veselica.

Aj v našej dedine sa dodržiava tradícia stavania májov. Pri domoch dievčat ich už vidno len sporadicky, ale stavanie mája pre celú dedinu sa uskutočňuje pravidelne. Ak chcete vedieť, ako sa máj stavia v našej dedine, pozrite si nasledovné video.