Bleskovky:

Stretnutie občanov a rodákov 2011

V sobotu 23.7.2011 sa v našej obci uskutočnilo spoločenské podujatie – stretnutie občanov a rodákov našej obce. S príhovorom vystúpil starosta obce p. Očovský. Potom nasledoval kultúrny program v ktorom vystúpili mladší aj starší obyvatelia našej obce. Pripravené bolo občerstvenie a chutný guláš, ako aj celý rad športových a silových súťaží. Zúčastnení si mohli prezrieť zrekonštruované priestory bývalej materskej školy, ako aj ručné práce zhotovené obyvateľmi našej obce. Z tejto milej udalosti si môžete pozrieť aj krátky videozáznam.