Bleskovky:

Miroslav Pius

Miroslav Pius – básnik, prozaik, esejista, publicista, sa narodil 16. februára 1942 v Novej Vsi nad Žitavou v okrese Nitra. V roku 1960 ukončil štúdium na Pedagogickej škole v Leviciach. Pôsobil ako učiteľ na Základnej škole v Starom Tekove. V rokoch 1963 – 68 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa aktívne zapojil do boja „ za socializmus s ľudskou tvárou“, čo sa prejavilo založením tajného „Historického krúžku“. Do literárneho diania vstúpil ešte ako poslucháč filozofickej fakulty. Publikoval najmä v študentských časopisoch Echo a Reflex. Patril k básnickej skupine „Pokrvní“.

Po skončení vysokoškolského štúdia nastúpil ako redaktor do literárnej redakcie Československého rozhlasu v Bratislave. V  roku 1968 sa aktívne podieľal na ilegálnom vysielaní proti okupačným vojskám. Bol označený ako protisocialistický a protistranícky živel a bol prinútený z rozhlasu odísť. Mal zákaz publikovať až do novembra 1989, kedy sa aktívne zapojil do hnutia VPN. V rokoch 1985 – 89 vykonával funkciu vedúceho odboru školstva Západoslovenského KNV v Bratislave, v rokoch 1991 – 96 bol riaditeľom Školskej správy Bratislava VII. V roku 1990 bol plne rehabilitovaný. V rokoch 1997 – 98 vykonával funkciu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra v Bratislave. V rokoch 1998 – 2001 bol riaditeľom Domu Matice slovenskej v Bratislave. Žije a tvorí v Nemčiňanoch v okrese Zlaté Moravce. Spolupracuje s rozhlasom a s viacerými literárnymi periodikami.

 

PREHĽAD TVORBY:

Pyrománia / 1966
Cesta až na koniec smrti / 1970
Ťarcha a milosť / 1992
Vášne a smútky / 1997
Srdce mi horí v ohni / 1998
Tri ženy / 1995
Záznam ovnútornom exile / 2002
Dobrodružstvá obra zubra / 1994
Chlapec na bielom koni / 1995
Turci v Tekovskej župe / 2004
Ruky a hlina / 2005
Kronika znovu objaveného času / 2007
Najstaršie kostoly na Ponitrí, Požitaví a Pohroní / 2008
Čakanskí bronzoví bojovníci /2008
Nemčiňany v premenách času / 2009
Bohovia nesmú zomrieť /2011

 

Autor článku: Anna Šútorová

http://www.zlatemoravce.info
Mestské stredisko kultúry a športu Vás pozýva na vernisáž výstavy k 70. výročiu narodenia Miroslava Piusa – básnika, prozaika a historika „SRDCE MI HORÍ V OHNI“, konanej v Mestskej knižnici na Robotníckej ul. v Zlatých Moravciaciach.

Otvorenie výstavy: 16. februára 2012 o 10.00 hod.

Výstava bude denne otvorená:
od 9.00 h do 17.00 hod., do 13. apríla 2012