Bleskovky:

Oslava ku Dňu matiek 13. MÁJA

Aj v našej obci Nemčiňany v mesiaci máj si deti z materskej školy pripravili pestrý kultúrny program pre svoje mamy, staré mamy a prastaré mamy. Deti svojimi básňami, piesňami a tancom navodili pravú slávnostnú atmosféru. K vystúpeniu sa pridal aj súbor Nezábudka a spevácka skupina pod vedením pána starostu S. Očovského. Poďakovanie patrilo všetkým mamám, ktorým v závere podujatia deti darovali červené srdiečka.
 

,Mama je mama,
stále ju máš,
nad tvojim spánkom
vždy drží stráž…“
Mama je vždy mama

 dm_2012d

<

dm_2012b

dm_2012a