Bleskovky:

Výsledky volieb 2014

Za nového starostu našej obce bol zvolený p. Jozef Keseg. Za všetkých čitateľov našej stránky chcem popriať novému starostovi všetko dobré, pevné zdravie a veľa úspechov v novej práci.

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva obce Nemčiňany boli zvolení:

 

č Meno a priezvisko  
1 Marián Žigmond  
2 Erik Valkovič  
3 Július Szénási  
4 Peter Kršák  
5 Martin Slažák  
6 Mgr. Lenka Bónová  
7 Ing. Jana Šidlovská