Bleskovky:

Referendum 2015

Na základe petície občanov, prijatej 27. augusta 2014, prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. Referendum bolo vykonané v súlade so zákonom č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov.

Ako sme hlasovali v Nemčiňanoch:

referendum-02-2015x