Bleskovky:

Položenie venca k Pomníku padlých

8. mája o 15.00 hod. sa uskutočnilo aj u nás v Nemčiňanoch, pietne zhromaždenie občanov pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. sv. vojny.  Na zhromaždení ktoré zorganizovali poslanci OÚ pod záštitou starostu obce p. Jozefa Kesega, sa zúčastnil aj poslanec NRSR p. Kéry a občania našej obce. Pri Pomníku padlých predniesol svoj príhovor starosta obce a potom sa k občanom prihovoril p. Kéry. Položením venca a zapálením sviečok si prítomní uctili pamiatku všetkých, ktorí položili svoje životy v I. a II. sv. vojne. Počasie nám prialo, vládla vľúdna a priateľská atmosféra.