Bleskovky:

Lúčenie sa s p. farárom Garajom

Bol správcom našej farnosti, ale aj tak mu nik nepovedal  inak,  ako „pán farár“, alebo „náš Stanko“.  P. Farár Garaj bol nadriadeným poverený inými úlohami a odchádza vykonávať svoju službu do mestečka Bánovce nad Bebravou.  Dňa 30.júna 2015, odslúžil p. farár svoju poslednú omšu v kostole v Nemčiňanoch. Poďakovať a stisknúť ruku odchádzajúcemu p. farárovi prišli farníci a občania z Nemčinian aj Malých a Veľkých Vozokán. Aj za našu stránku Vám p. farár Garaj – „Stanko“,  chcem úprimne poďakovať za všetko, čo ste za ten „krátky“  čas dokázal vybudovať v našej farnosti. Vaša stopa v tejto farnosti je nezmazateľná a občania na Vás budú spomínať len v dobrom. Nasadil ste vysokú latku aj svojmu nástupcovi. Novým farárom v Nemčiňanoch bude vdp. ThLic. Jaroslav Ondráš, doterajší správca farnosti Horná Súča. 

 V.K