Bleskovky:

Arboristické ošetrenie drevín na cintorínoch

Arboristické ošetrenie drevín na cintorínoch v Nemčiňanoch“  – ošetrenie a výrub vybraných stromov na miestnych cintorínoch časť Rohožnica a Nemčiňany. Práce realizovala firma „ Marek Áč – ARBORIA“ .  

     Začiatkom augusta začali s ošetrovaním stromov zdravotným rezom a upravili podchodovú výšku stromov a to najme starých stromov ako: Pagaštan konský, Smrek obyčajný, Borovica lesná, Borovica čierna a Platan javorolistý. Pri niektorých stromoch bolo potrebné odstrániť aj suché a vylámané konáre, ktoré spôsobil ťažký sneh. Urobila sa aj redukcia niektorých korún stromov z dôvodu defektného vetvenia v mieste hlavného rozvetvenia. Pri Lipách malolistých bol prevedený nielen zdravotný a redukčný rez, ale aj úprava podchodovej výšky, a kodominantné vetvenie týchto stromov. Breza previsnutá bola ošetrená zdravotným aj redukčným rezom s cieľom znížiť náporovú plochu koruny stromu ako prevenciu proti vyvráteniu stromu. Tieto práce boli prevedené na cintorínoch do polovice septembra.

Desať Smrekov obyčajných muselo byť odstránených výrubom, pretože rástli vo veľmi tesnej blízkosti betónového oplotenia a časom hrozilo  vyvrátenie toho to oplotenia. Dva smreky obyčajné boli odstránené výrubom pretože rástli v podraste korún Platanov.

      Realizovaním projektu „ Arboristické ošetrenie drevín na cintorínoch v Nemčiňanoch“ sa zabezpečilo ošetrenie starých a vzácnych stromov, ktoré boli vysadené na miestnych cintorínoch ešte našimi predkami a tým sa uchovajú tieto stromy aj pre naše deti a ich deti. Pre občanov projekt priniesol väčšiu bezpečnosť pri návšteve  cintorína a aj ochranu ich majetku a to: náhrobných kameňov pred poškodením z padajúcich konárov stromov, či pri vyvrátení. Celá realizácia projektu priniesla presvetlenie a krajší vzhľad cintorínov.

oznacenie_diela_logom_pod

Jozef Keseg , starosta obce Nemčiňany