Bleskovky:

Mikuláš 2015

Už tradičné stretnutie detí s Mikulášom sa uskutočnilo v nedeľu 6.12.2015 o 17.hod. v Kultúrnom dome v Nemčiňanoch. Deti z Materskej školy privítali Mikuláša básničkami, ktoré sa z príležitosti tejto radostnej udalosti naučili. V kultúrnom programe vystúpil Števko Rebo  aj žiaci umeleckej školy v Tlmačoch. Nakoniec boli všetky deti obdarované darčekami. Pre všetkých prítomných bol pripravený chutný vianočný punč.