Bleskovky:

Stretnutie dôchodcov 2016

V sobotu, dňa 22. 10. 2016  sa v  Kultúrnom dome v Nemčiňanoch, uskutočnilo tradičné stretnutie dôchodcov. Súčasťou tohto podujatia bolo aj popriatie k životnému jubileu 70. a 80. rokov našim jubilantom. Podujatie otvorila s príhovorom ing. Jana Šidlovská, potom starosta obce privítal všetkých prítomných a odovzdal jubilantom darček k ich životnému jubileu. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy, Števko Rebo na trubke a skupina Márnosť šedivá im zahrala do tanca.

70.rokov 80. rokov
Mária Chládeková Ferdinand Bóna
Helena Čulíková Ľudmila Chládeková
Tomáš Malý Katarína Holá
  Zoltán Kéri
  Monika Rebová

 

Fotografie z akcie: