Bleskovky:

Mikuláš 2016

Ako každý rok tak aj tento zavítal medzi nás Mikuláš, stretnutie  sa uskutočnilo v pondelok 5.12.2016 o 17.hod. v Kultúrnom dome v Nemčiňanoch. Deti z Materskej školy privítali Mikuláša básničkami, ktoré sa z príležitosti tejto radostnej udalosti naučili. V kultúrnom programe vystúpili deti s materskej školy, Števko Rebo hráč na trúbke, Matej Farkaš na bubnoch. Nakoniec boli všetky deti obdarované darčekmi.