Bleskovky:

Obecná zabíjačka

Aj tento rok sme pre Vás pripravili obecnú zabíjačku, nakoľko tá minulo ročná zožala dobrý úspech, tak sme sa rozhodli pokračovať v tejto tradícii aj v tomto roku.

No po pravde som tento rok nebol spokojný a nie len ja, ale aj moja zástupkyňa, ktorá tiež po mojom článku napísala pár slov pre Vás, a aj ostatní poslanci sa pridali nespokojnosťou, nakoľko to už nebola tradičná akcia, kde sme sa stretli, zajedli si a zaspievali, či zatancovali, ale to bolo ako v nejakom mäsiarstve. Kúpiť čo najviac a nemyslieť na to, či sa ujde aj iným a potom utekať domov to zjesť.

Nebolo to našim cieľom, spraviť z toho mäsiarstvo. Musíme to prehodnotiť a premyslieť, aby to už takto v budúcnosti nedopadlo. Verím, že to pochopíte a na budúci rok sa dobre zabavíme.

Teraz by som chcel poďakovať  poslancom obecného zastupiteľstva s rodinami, zamestnancom s rodinami  a aj dobrovoľníci, ktorí pomáhali pri tejto akcii  patrí im veľké, ale ozaj veľké poďakovanie za túto prácu, ktorú obetovali pre Vašu spokojnosť.

A teraz ešte postreh mojej zástupkyni Ing. Šidlovskej

Je čas fašiangov, zábavy a spoločenských stretnutí. Minulý rok pán starosta prišiel s nápadom oživiť tradície a ukázať, ako sa kedysi v tomto období konali zabíjačky, ako sa všetko robilo a aká zábava bola po práci. Lebo dnes sa už aj v našej dedine len málokedy mladšia generácia stretne s týmito prácami a tradíciami.

Vlani sme sa (pán starosta a poslanci) snažili ukázať ľuďom práce tak, ako sa voľakedy robili, hrala hudba aj sa ponúkal prípitok na úspešnú prácu. V sále pred zrakmi ľudí sme plnili klobásy a jaterničky. Ľudia čakali, kedy sa výrobky dokončia, sledovali kultúrny program, zábava bola v plnom prúde. Trochu nás sklamalo to, že práca (čo a ako sa robí) skoro nikoho nezaujímala. Všetci chceli už len koštovať hotové výrobky.

Vlani sa ľudia zabávali, najedli, pozreli si kultúrny program, viacerí posedeli v kultúrnom dome až do neskorých večerných hodín. Boli sme šťastní, že mala naša akcia taký dobrý ohlas, a preto sme ju zopakovali aj tento rok.

Aby sme uspokojili čo najviac občanov, zabezpečili sme viac mäsa, aby sme vyrobili viac zabíjačkových špecialít. Atmosféru nám prišli spríjemniť folklórny súbor Jelenčan a ľudový rozprávač z Očovej, ktorí vystupovali v kultúrnom dome od 15:00 do 20:00 hod. Tešili sme sa na to, že sa ľudia v našej krásnej obci zasa dobre zabavia a oslávia fašiangy. Ale keď sa o 14:00 hod otvoril kultúrny dom, ľudia si prišli po zabíjačkové špeciality ako do obchodu, zbalili do tašiek a odišli domov. Do dvoch hodín bolo všetko rozobraté a v kultúrnom dome hrala hudba pár ľuďom.

Verte, alebo nie, táto akcia mala byť o dobrej zábave, dobrom jedle a dobrej atmosfére. Sú fašiangy.

V lete sme mali stretnutie občanov a priateľov Nemčinian. Dúfali sme, že v zime sa takto stretneme v teple kultúrneho domu. Pri dobrej hudbe a dobrom jedle sa postretávajú známi a susedia, porozprávajú sa a zabavia sa. Je škoda, že miesto toho si ľudia nakúpili a odišli domov ako z obchodu.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie. Bola to veľká práca a boli tam dobrovoľníci, ktorí obetovali veľa zo svojho času (niektorí aj tri dni).

Na tejto akcii pracoval pán starosta a všetci poslanci, zamestnanci obecného úradu a skoro ku každému sa pridali aj rodinní príslušníci.

 Všetkým patrí veľké    ĎAKUJEME

                                                                                                         

Ing. Jana Šidlovská,

zástupkyňa starostu