Bleskovky:

Kladenie vencov 2017

V pondelok 8. mája 2017 o 18,00 hod. sa pred pomníkom padlých vojakov konala spomienková slávnosť víťazstva nad fašizmom. Po slovenskej hymne a slávnostnom položení vencov sa prihovoril starosta obce Jozef Keseg. Pán starosta Jozef Keseg privítal všetkých občanov, poslancov OZ a poslanca NRSR Mgr. Mariána Kéryho a odovzdal mu slovo, aby sa prihovoril k našim občanom. Pán poslanec NRSR Mgr. Marián Kéry vo svojom prejave okrem iného priblížil počty padlých obetí ako aj materiálne a ľudské škody, ktoré boli počas vojny spáchané.