Bleskovky:

Deň matiek 2017

V nedeľu 14.05.2017 o 16.00 hod. sme oslávili deň matiek v kultúrnom dome. Oslavu dňa matiek otvoril slávnostným príhovorom pán starosta Jozef Keseg, privítal všetky mamičky, staré mamičky a dokonca aj prastaré mamičky. Pre všetky mamičky zarecitovali a zaspievali, dokonca aj zatancovali naše deti z MŠ. Pekný a bohatý program si pripravili pre naše mamičky aj deti zo ZŠ Červený Hrádok. Na záver sa pán starosta Jozef Keseg všetkým poďakoval, zaželal všetkým mamičkám veľa zdravia a poslanci obdarovali každú mamičku krásnou ružičkou.