Bleskovky:

Stretnutie rodákov a priateľov obce Nemčiňany

Stretnutie rodákov a priateľov obce Nemčiňany

Posledná augustová sobota privítala v Nemčiňanoch hostí 6. ročníka stretnutia rodákov a priateľov a niesla sa tiež v duchu osláv 785. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Začiatok podujatia patril starostovi obce Jozefovi Kesegovi, ktorý prítomných srdečne privítal a vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť domova v živote každého človeka. Rodnú obec označil ako miesto, kde človek v kruhu svojich najbližších prežíva detstvo, miesto, kde sa rodia jeho plány a sny do budúcnosti. Zdôraznil, že je pre neho veľmi podnetné stretnúť tých, ktorých kolískou je práve obec Nemčiňany.

Pri tejto príležitosti privítal rodákov a obyvateľov obce, ktorí ju svojím menom reprezentujú aj mimo regiónu a ktorí sa kedysi alebo aj dnes zapísali do povedomia jej obyvateľov. Nasledovali podpisy do obecnej kroniky a darček na pamiatku si na pódiu z rúk starostu prevzali Ing. Július Keseg, Ing. Ivan Keseg, Pavol Stanislav Pius, Ing. Jozef Hollý, Ing. Pavel Čulík, Daniel Nízl, Pavel Kotrus, ďalej bývalí starostovia obce – Zoltán Kéry a Ján Bahýl. (Neprítomný Slavomír Očovský sa ospravedlnil.)

 Nechýbal bohatý kultúrny program a pre návštevníkov podujatia boli pripravené viaceré sprievodné akcie. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov boli nielen slávnostne ocenení známi rodáci obce, ale zároveň boli aj oficiálne privítaní noví obyvatelia, ktorí sa počas uplynulého roku prisťahovali do Nemčinian. Všetci boli menovite pozvaní na pódium, kde boli pohostení chlebom, soľou i domácou pálenkou, ktorou si pripili so starostom obce na zdravie i na ten pocit spolupatričnosti.

 Potom nasledoval kultúrny program, ktorý komentovali už „overení“ moderátori Iva Homolová a Slavo Čulík. Na začiatku sa predstavila domáca spevácka skupina Dolina, po nej publikum tešili Gizka Oňová, hudobná skupina Kašubovci a duo Twiins. Na záver vystúpila hudobná skupina Dobrota so spevákom z kapely Zenit, ktorá bavila prítomných až do neskorých večerných hodín.

Na návštevníkov čakali aj remeselné trhy, mohli si pozrieť tzv. gazdovský dvor či obecné múzeum, pre deti boli tiež pripravené viaceré atrakcie (napr. skákací hrad), mohli sa odviezť na koníkovi či ochutnať viaceré sladké maškrty. Občerstvenie prichystali v réžii obecného úradu aj pre starších návštevníkov, ktorí si mohli pochutnať na guláši či povestných nemčinianskych vínach.