Bleskovky:

Náš rodák Pavol Stanislav Pius si prevzal cenu KBS Fra Angelico

Medzi dvanásť osobností patrí aj náš rodák Pavol Stanislav Pius, ktorý získal cenu patróna umelcov Fra Angelico. Troch laureátov v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia a tých, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku, ocenila v utorok 20. februára 2018 v Primaciálnom paláci v Bratislave Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordinár Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Mons. František Rábek. Na slávnosti, ktorá sa konala po 16-krát, sa zúčastnil zástup osobností z oblasti cirkevného, kultúrneho a spoločenského života, ako aj množstvo rodinných známych a priateľov ocenených. Ocenenie udelil s predsedom KBS Mons. Stanislavom Zvolenským.