Bleskovky:

Október mesiac úcty k starším

Aj tento rok sa v nedeľu dňa 14. 10. 2018 v  Kultúrnom dome v Nemčiňanoch, uskutočnilo tradičné stretnutie seniorov. Milou súčasťou tohto podujatia je aj blahoželanie a malý darček od Obecného úradu k životnému jubileu 70., 80. a 90. rokov našim jubilantom. Podujatie otvorila s príhovorom ing. Jana Šidlovská, potom starosta obce privítal všetkých prítomných. Potom pán starosta Jozef Keseg poprial jubilantom veľa zdravia do ďalších rokov a odovzdal im darček k ich životnému jubileu. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy, Števko Rebo na trúbke a hudobná skupina Márnosť šedivá, ktorá roztancovala našich seniorov. Veľké poďakovanie patrí aj našim seniorom z klubu za ich jesennú výzdobu.

Z dôvodu nového zákona o ochrane osobných údajov nieje možné zverejniť fotografie, na ktorých je verejnosť.