Bleskovky:

Vysvätenie adventného venca

Aj tento rok sme nezabudli v obci pripraviť adventný veniec v parku pri dolnej autobusovej zastávke. Na prvú adventnú nedeľu dňa 02.12.2018 o 15.00 hod. prišiel vysvätiť tento krásny veniec náš miestny pán farár ThLic. Jaroslav Ondráš a spolu s našimi občanmi sme sa pomodlili na začínajúci advent. Poďakovanie patrí našim seniorom z klubu dôchodcov, že aj tento rok pomohli vyzdobiť adventný veniec, pánovi farárovi za vysvätenie adventného venca a aj Števkovi Rebovi, ktorý prišiel a zahral na trúbke Tichú noc a Tri oriešky pre popolušku. Aj týmto chceme popriať všetkým občanom príjemné prežitie adventu a veselé vianočné sviatky.