Bleskovky:

Naši tohtoroční jubilanti

Obecný úrad v Nemčiňanoch pripravil dňa 24.10.2019 v Budove spoločenského významu, slávnostný akt pri príležitosti životných jubileí 70, 80 a 90 ročných jubilantov našej obce.

Na začiatok zarecitovala báseň pani poslankyňa OZ Ivana Homolová a starosta obce všetkých privítal a predniesol slávnostný príhovor. Po príhovore nasledoval slávnostný zápis do Pamätnej knihy a odovzdanie darčekov. Jubilantov pozdravili svojím pekným vystúpením aj deti z materskej školy.