Bleskovky:

Stretnutie s Mikulášom

Ako každý rok tak aj tento rok zavítal medzi nás Mikuláš, stretnutie  sa uskutočnilo vo štvrtok  5.12.2019 o 17.hod. v Kultúrnom dome v Nemčiňanoch.V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy, Števko Rebo hráč na trúbke. Nakoniec boli všetky deti obdarované darčekmi.