Bleskovky:

Fašiangová zabíjačka

V sobotu 22.02.2020 o 14.30 hod. sa v našej obci konala už 5 fašiangová zabíjačka. Starosta obce Jozef Keseg na úvod privítal všetkých ľudí, poďakoval hlavnému zabíjačkovému majstrovi Jankovi Bahýlovi, poslancom obecného zastupiteľstva Ing. Jane Šidlovskej s manželom a dcérou Miroslavou, pani Jane Siklenkovej, pánovi Júliusovi Szénásimu, pánovi Máriovi Sekerešovi, pani Ivane Homolovej, zamestnancom obecného úradu pani Kataríne Hlavatej s manželom, pani Alene Farkašovej s manželom, pani Veronike Vácziovej, pani Eleonóre Kováčovej, pani Magdaléne Bittnerovej, pani Miroslave Kesegovej,  pani Márii Kesegovej, pani Marii Valkovičovej a naším aktívnym občanom pani Helene Malej a pani Ľubici Adamovej, za ich obetavosť a poctivo odvedenú prácu na zabíjačke a príprave celého kultúrneho podujatia. Na koniec poprial všetkým ľuďom príjemnú zábavu a dobrú chuť. V kultúrnom programe vystúpili naše deti z materskej školy, folklórna skupina Žengier z Nemčinian, pán Dušan Grúň a nakoľko pán Martin Jakubec je manažérom pána Grúňa, tak závere jeho vystúpenia pozdravil našich občanov a zaspieval im dve pesničky,  na záver sme pochovali basu s folklórnym súborom Konopa z Kozároviec.