Bleskovky:

Verejné obstarávania

 Zverejnené:  Názov – popis  obstarávania
  2017
21.09.2017  znh-nemcinany-kd-2017-vyzva
 21.09.2017 projektova-dokumentacia
 21.09.2017  vykaz-vymer
22.11.2019

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Návrh kúpnej zmluvy

01.07.2020

OVS 59-1,2

Návrh kúpnej zmluvy

13.07.2020

Výzva na predkladanie ponúk – § 117 – Stavebné úpravy priestorov materskej školy

Prílohy v editovateľnej forme

Príloha č. 5 Projektová dokumentácia a Zadanie

16.02.2021

Výzva na predkladanie ponúk – § 117 – Stavebné úpravy priestorov materskej školy

Príloha č. 5 Projektová dokumentácia a Zadanie

Príloha č. 6 – JED formulár

Prílohy v edit. forme

26.05.2021

Vyzva_8514

ZoD Nemčiňany