Bleskovky:

Sčítanie obyvateľov končí 31.marca 2021

Online sčítanie obyvateľov končí dňa 31. marca 2021 a počas týchto dní by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formulára za seba aj za deti. V prípade, ak Vás o to požiadajú, mali by ste pomôcť sčítať sa aj svojim blízkym a známym, ktorí majú problémy s elektronickým sčítaním. 

V prípade nesplnenia zákonnej povinnosti sčítať sa Vám môže byť udelená pokuta vo výške od 25 do 250 eur. 

Sčítanie obyvateľov končí 31.marca