Bleskovky:

Harmonogram separovaného zberu na II.polrok 2021

Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2021

Mesiac

Plasty, Kov.obaly,

Tetrapaky

vo vreciach

Papier

vo vreciach

Sklo

Júl

30.07.2021

_______________

Po obci sú rozmiestnené 1100 l nádoby

August

31.08.2021

16.08.2021

Po obci sú rozmiestnené 1100 l nádoby

September

30.09.2021

_______________

Po obci sú rozmiestnené 1100 l nádoby

Október

29.10.2021

_______________

Po obci sú rozmiestnené 1100 l nádoby

November

30.11.2021

24.11.2021

Po obci sú rozmiestnené 1100 l nádoby

December

29.12.2021

_______________

Po obci sú rozmiestnené 1100 l nádoby

Papier sa zberá raz za tri mesiace.

Plasty, kov.obaly, tetrapaky je potrebné dávať spolu

do jedného vreca.

Použitý kuchynský olej môžete nosiť na Obecný úrad

v úradných hodinách v plastových fľašiach.