Bleskovky:

Požehnanie jaskyne Lurdskej Panny Márie

Pred farskými hodami, v sobotu 25. septembra 2021, bola požehnaná jaskyňa Lurdskej Panny Márie, ktorá sa nachádza za farským kostolom sv. Michala – Archanjela.

Jaskyňa Lurdskej Panny Márie bola postavená ešte v 60. rokoch 20. storočia pánom farárom Štefanom Ondrúšekom. Po pol storočí bola už potrebná jej rekonštrukcia.

O jej rekonštrukciu sa najväčšmi zaslúžil Ing. Pavel Čulík z Bratislavy z firmy Window Glass, rodák z Nemčinian, ktorý všetky vykonané práce aj sponzoroval. Sochy Lurdskej Panny Márie a sv. Bernadety reštaurovala pani Beáta Krasňanská z ateliéra Artship Gallery z Pastuchova okr. Hlohovec.

Požehnanie vykonal miestny pán farár ThLic. Jaroslav Ondráš. Prítomný boli ďalší kňazi, ktorí pri svätej omši koncelebrovali: pán farár v Senci Mgr. Jozef Dúc, ktorý v Nemčiňanoch pôsobil, pán farár v Novej Dedine Mgr. Jozef Bajan, rodák z Nemčinian, pán farár v Merašiciach Mgr. Ľudovít Malý, ktorého otec pochádza z Nemčinian a v zastúpení za dekanát bol prítomný pán farár z Hronského Beňadika Mgr. Tomáš Gračka.