Bleskovky:

Zmluvy

 Zverejnené:  Názov – popis zmluvy
  2010 – 201120122013201420152016 – 20172018 – 2019 – 
   
  Rok 2011
 24.03.2011  zmluva1
 15.04.2011  zmluva-o-nfo-1
 15.04.2011  zmluva-o-nfo-2
 18.04.2011  zmluva-nfp-3-1
 18.04.2011  zmluva-npf-3-2
 25.07.2011  darovacia-zmluva
 25.07.2011  kupna-zmluva
 18.08.2011  zmluva-o-dielo042011
 19.09.2011  kupna-zmluva
 02.11.2011  zmluva-o-dielo-13-2010rs
 04.11.2011  kupna-zmluva
 02.01.2012  dodatok1-dz221401205280101
 05.01.2012  mandatna-zmluva-2011015
 05.01.2012  zmluva-o-dielo
   
  Rok 2012  
 16.04.2012  kz-culik-ou-nemcinany
 03.07.2012  darovacia-zmluva-transpetrol
 24.07.2012  zmluva-o-municipalnom-uvere
 12.09.2012  darovacia-zmluva-zm-28-r2-1-00198-00010
 12.09.2012  zmluva-o-dielo-leader
 26.09.2012  kupna-zmluva-pisrajnoha
 26.09.2012  zmluva-dotacia-nsk
   
  Rok 2013  
 21.02.2013  zmluva-o-dielo-c01-2013
 13.03.2013  kupna-zmluva1
 30.04.2013  kupna-zmluva-75-2013
 06.05.2013  zmluva-o-poskytnuti-nfp
 03.06.2013  najomna_zmluvafr-development
 22.07.2013  zmluva-municipalny-uver-12-008-12
 16.08.2013  dohoda-frdevelopment
 04.09.2013  zmluva-octigon
 20.09.2013  najomna-zmluva-vion
 11.10.2013  dodatok-zmluvy-posk-sluz
 16.10.2013  zmluva-o-dielo-05-2603-s-2013
 16.10.2013  zmluva-o-dielo
   
 Rok 2014  
 28.01.2014  zmluva-o-buducej-kupnej-zmluve
 28.01.2014  zmluva-o-buducej-kupnej-zmluve2
 31.01.2014  zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vec-bremien
 31.01.2014  dohoda-12-22400-017-zos
 12.02.2014  mandatna-zmluva-fk-real
 11.04.2014  zmluva-o-poskytnuti-nfp-0500057
 11.04.2014  zmluva-o-dielo-06-2603-s-2013
 03.07.2014  dohoda-nem_mprv
 03.07.2014  zmluva-o-dielo-phsr
 03.07.2014  zmluva-o-dielo-02-2014
 25.07.2014  dodatok1-k-zmluve-o-buducej-kupnej-zmluve
 25.07.2014  dodatok1-o-buducej-kupnej-zmluve
 26.08.2014  zmluva-o-dielo-obnova-pamatnika
 05.09.2014  darovacia-zmluva
 17.09.2014  ziadost-o-zriadenie-vec-bremena
 01.10.2014  mand-zmluva1
 01.10.2014  mand-zmluva
 30.10.2014  zmluva-o-zriadeni-vecnych-bremien
 04.11.2014  mandatna-zmluva-c201413
 04.11.2014  kupna-zmluva
 11.11.2014  zmluva-o-buducej-kupnej-zmluve
 13.11.2014  zmluva-o-dielo-052011
   
 Rok 2015  
 06.02.2015  dodatok-k-mandatnej-zmluve
 14.04.2015  zmluva-o-dielo-c5-cmr-2011
 14.04.2015  dohoda-o-ukonceni-zmluvy
 29.05.2015  kupna-zmluva-c1-jj-2015
 15.06.2015  zmluva-o-dielo
 04.09.2015  kupna-zmluva-chadekova
 04.09.2015  kupna-zmluva-kovacsova
 08.09.2015  zmluva-o-dielo
 11.09.2015  Kúpna zmluva Novosád
 09.10.2015  zmluva-o-poskytovani-tech-sluzby
 14.10.2015  zalozna-zmluva_c400-554-2014
 05.11.2015  dodatok-zse
 23.11.2015  zamenna-zmluva
 23.11.2015  dodatok novosád
 02.12.2015  zmluva_2016
 02.12.2015  zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb
 04.12.2015  dodatok-c1-ku-kupnej-zmluve
 04.12.2015  kupna-zmluva
 17.12.2015  zmluva-o-dielo
 23.12.2015  zmluva-o-dielo
 23.12.2015 NZ Gajdošová
 23.12.2015  NZ Hudáková
 23.12.2015  NZ Jankech
 23.12.2015  NZ Kemencei
 23.12.2015  NZ Kériová
 23.12.2015 NZ Schoellerová
 23.12.2015  NZ Solmošiová
 23.12.2015  NZ Suchá
   
 Rok 2016  
 28.01.2016 Zmluva o dielo kamery
 01.02.2016 Zmluva o dielo
 05.02.2016 Zmluva o dielo miestna komunikácia
 09.02.2016 Zmluva o dielo KD
 15.02.2016 Záložná zmluva MDVRRSR
01.03.2016 zmluva-o-buducej-zmluve
01.03.2016 dodatok-k-zmluve
12.04.2016 zmluva-envi-pak
 14.04.2016  Zmluva o poskytnutí poradenských služieb KD
 14.04.2016  Zmluva o poskytnutí poradenských služieb MK
20.05.2016  Zmluva o dielo – Rekonštrokcia miestnych komunikácií
 31.05.2016  Nájomná zmluva
27.06.2016 Darovacia zmluva
 23.08.2016

 dodatok k darovacej zmluve

14.12.2016 kupna-zmluva-chladekova
   
 Rok 2017  
 12.01.2017  nemcinany-kupna-zmluva-7-bytov
 03.03.2017  zmluva-o-dielo-pristresok
10.03.2017 zmluva-o-dielo

 16.03.2017

 zmluva-o-buducej-kupnej-zmluvy
 16.03.2017  nz-pramos
 16.03.2017  zmluva-o-audite
 16.03.2017  zmluva-na-konzultacne-sluzby
 30.03.2017  zmluva-o-vykone-spravy
12.04.2017 Zmluva o dielo – Zniženie energetickej náročnosti Kul.domu
 03.05.2017  dodatok-nemcinany-pristresok
15.05.2017 zmluva-o-poskytovani-sluzieb
06.06.2017 zmluva-o-uvere-sfrb
 19.06.2017  Kúpna zmluva Toth
11.06.2017 zmluva-o-dotacii-mdav-sr
 23.06.2017  zmluva-kobelova
 23.06.2017  KZ Švecoví
12.07.2017  zalozna-zmluva-so-sfrb
 07.08.2017  zmluva-o-dielo
 09.08.2017  dodatot-c-1
 21.09.2017  dodatok-c-1-k-zmluve-c-0033-prb
 05.10.2017  zmluva_pramos
 06.10.2017  rekonstrukcia-kd
06.10.2017 Dodatok č.1 Kd
 16.10.2017 zmluva-o-dielo
01.11.2017 NZ Benčať
01.11.2017 NZ Buchlovičová
01.11.2017 NZ Liptáková
01.11.2017 NZ Pustajovský
01.11.2017 NZ Ráno
01.11.2017 NZ Szénási
01.11.2017 NZ Šramko
16.11.2017 zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb
 12.12.2017  Zmluva Valachová
 26.12.2017  Nájomná zmluva na pozemok
   
  Rok 2018  
11.01.2018 kupna-zmluva
 16.01.2018 mandatna-zmluva
 24.01.2018  zalozna-zmluva-mdavsr
 15.02.2018  KZ Toth
 21.02.2018  Zmluva o poskytovaní technickej služby
 09.05.2018  Darovacia zmluva-1
09.05.2018 Dodatok k Darovacej zmluve

10.05.2018

Zámenná zmluva

11.06.2018

Záložná zmluva č.400

14.06.2018

Zmluva MDV SR 2018
18.07.2018 Dodatok k zámennej zmluve
01.09.2018 NZ Adamová
01.09.2018 NZ Gregásová
01.09.2018 NZ Hudák
01.09.2018 NZ Keseg
01.09.2018 NZ Konečná
01.09.2018 NZ Kóňová
01.09.2018 NZ Mlynka
01.09.2018 NZ Vajdová
29.10.2018 NZ Geletyová
01.11.2018 NZ Valkovič
16.11.2018 Kúpna zmluva
26.11.2018 Kúpna zmluva s p. Kesegovou
07.12.2018 NZ Gajdoš
14.12.2018 NZ Gajdošová
14.12.2018 NZ Hudáková
14.12.2018 NZ Kemencei
14.12.2018 NZ Kériová
14.12.2018 NZ Schoellerová
14.12.2018 NZ Suchá
20.12.2018 Zmluva MDaVSR
20.12.2018 Zmluva audítor
   
Rok 2019  
07.01.2019 Dodatok ku kúp.zmluve-Kesegová
07.01.2019 Dodatok ku kúp.zmluve-Chovancová
14.01.2019 Kúpna zmluva 7 Bj 313
24.01.2019 Mandátna zmluva
01.02.2019 Dodatok č 8. inflácia
19.02.2019 Zmluva o dielo
10.04.2019 Kúpna zmluva s p.Galambošovou
11.04.2019 Kúpna zmluva s p. Sokolovou
06.05.2019 Kúpna zmluva s p. Rafaelom
28.05.2019 Zmluva odielo ARBOR-JOBS
03.06.2019 Záložná zmluva
09.07.2019 Kúpna zmluva – Solčianska
05.09.2019 Zmluva o odbere druhotných surovín – Nemčiňany
11.09.2019 Dodatok č. 2 KD
27.09.2019 Zmluva Bofil
01.10.2019 Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
10.10.2019 Zmluva o dielo – KD Nemčiňany WC
16.10.2019 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
18.11.2019 Zmluva audítor
19.11.2019 Dodatok č. 3-2019 k zmluve o dielo
21.11.2019 Záložná zmluva s MDV SR
12.12.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
30.09.2019 NZ Bandúr
30.09.2019 NZ Buchlovičová
30.09.2019 NZ Kováč
30.09.2019 NZ Lo Prete
30.09.2019 NZ Nezvalová
30.09.2019 NZ Tóth
   
Rok 2020  
08.01.2020 Kúpna zmluva – Benčat
08.01.2020 Kúpna zmluva – Hlaváčoví 
27.01.2020 Zmluva poradenstvo
31.01.2020 Zmluva ZVS 7BJ č. 313
07.02.2020 Zmluva K2 ateliér
25.02.2020 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 04.12.2019
30.04.2020 Zmluva na BOZP
06.07.2020 Kúpna zmluva – Gajdošová
27.07.2020 NZ Schoellerová
27.07.2020 NZ Soboňová
27.07.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2020
12.08.2020

Zmluva o dielo

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

Prílohe č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3 – Harmonogram s krit.cestou

28.08.2020 Mandátna zmluva – Ing. Ľubomír Candrák C-PROJEKT
31.08.2020 Zmluva kamery 2020
30.10.2020 NZ Benčať
30.10.2020 NZ Liptáková
30.10.2020 NZ Pustajovský
30.10.2020 NZ Ránová
30.10.2020 NZ Szénási
30.10.2020 NZ Šramko
18.11.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena
26.11.2020 Darovacia zmluva JAVYS
30.11.2020 Zmluva o výpožičke
08.12.2020 Zmluva na kompostéry
10.12.2020 zámenná zmluva čulík
   
Rok 2021  
15.02.2021 Zmluva s audítorom
08.03.2021 ZMLUVA O DIELO – MŠ NEMČIŇANY
16.03.2021 Dodatok k zmluve o výpožičke
26.04.2021 NZ Jeneiová
03.05.2021 Kúpna zmluva – zariadenie MŠ
03.05.2021 Kúpna zmluva – zariadenie MŠ 2
12.05.2021 Kúpna zmluva Rafaelová
25.05.2021 Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO MŠ
17.06.2021 Dodatok č. 1 ku KZ – Rafaelová
22.06.2021 Zmluva na vybudovanie chodníka – KANVOD
24.06.2021 Dodatok č 11 – Waste transport
07.07.2021 ZMLUVA OBCE
03.08.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.nenávr.finanč.príspevku

20.09.2021

Kúpna zmluva – Nemčiňany – „Stavebné úpravy
priestorov materskej školy – vybavenie kuchyne“.

31.08.2021

NZ Adamová

31.08.2021

NZ Gregásová

31.08.2021

NZ Konečná

31.08.2021

NZ Matušková

31.08.2021

NZ Šimeková

31.08.2021

NZ Šipikalová

31.08.2021

NZ Varga

30.09.2021

NZ Mlynka

30.09.2021

NZ Valkovičová

30.09.2021

NZ Vrábel

16.12.2021

Kúpna zmluva Hudákoví

16.12.2021

NZ Gajdoš

16.12.2021

NZ Gajdošová

16.12.2021

NZ Hudáková

16.12.2021

NZ Kemencei

31.12.2021

NZ Adamová E.

 

 

  + návrat hore na zmluvy