Bleskovky:

Articles by starosta

Fašiangová zabíjačka

25/02/2020

V sobotu 22.02.2020 o 14.30 hod. sa v našej obci konala už 5 fašiangová zabíjačka. Starosta obce Jozef Keseg na úvod privítal všetkých ľudí, poďakoval hlavnému zabíjačkovému [...]

Stretnutie s Mikulášom

16/12/2019

Ako každý rok tak aj tento rok zavítal medzi nás Mikuláš, stretnutie  sa uskutočnilo vo štvrtok  5.12.2019 o 17.hod. v Kultúrnom dome v Nemčiňanoch.V kultúrnom programe [...]

Posvätenie adventného venca

16/12/2019

Aj tento rok sme nezabudli v obci pripraviť adventný veniec v parku pri dolnej autobusovej zastávke. Na prvú adventnú nedeľu dňa 01.12.2019 o 14.00 hod. prišiel vysvätiť tento krásny [...]

Naši tohtoroční jubilanti

10/12/2019

Obecný úrad v Nemčiňanoch pripravil dňa 24.10.2019 v Budove spoločenského významu, slávnostný akt pri príležitosti životných jubileí 70, 80 a 90 ročných jubilantov našej obce. Na [...]
1 3 4 5 6 7 15