Bleskovky:

Dokumenty

Zmluvy

12/05/2021

 Zverejnené:  Názov – popis zmluvy   2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 [...]

Verejné obstarávania

16/02/2021

 Zverejnené:  Názov – popis  obstarávania   2017 21.09.2017  znh-nemcinany-kd-2017-vyzva  21.09.2017 projektova-dokumentacia  21.09.2017  vykaz-vymer [...]

Zápisnice z OZ

19/06/2019

        Zápisnica č. 17 – 15.12.2021 Zápisnica č. 16 – 22.09.2021 Zápisnica č. 15 – 16.06.2021 Zápisnica č. 14 – 17.03.2021 Zápisnica č. 13 [...]

VZN

20/06/2000

  Všeobecne záväzné nariadenia obce Nemčiňany   Štatút obecnej knižnice VZN – pohrebisko obce Nemčiňany VZN VZN č. 01-2020 o vyhlásení záväz.častí územ.plánu obce [...]

Tlačivá

01/01/2000

   Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  Daňové priznanie k dani z nehnuteľností [...]

Správne poplatky

01/01/2000

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.   VŠEOBECNÁ SPRÁVA Názov položky Suma eur Položka 2 – 19 Za [...]

Faktúry

01/01/2000

Došlé faktúry za rok 2021 FA-1-2021 FA-7-2021 FA-2-2021 FA-8-2021 FA-3-2021 FA-9-2021 FA-4-2021 FA-10-2021 FA-5-2021 FA-11-2021 FA-6-2021   Došlé faktúry za rok 2020 Fa_01_2020 FA-07-2020 [...]

Objednávky

01/01/2000

 Dátum:  Názov – popis  06.10.2021 Objednávka                                     [...]

Územný plán obce

01/01/2000

1-sirsie vzt-Nemcinany_CISTOPIS UPN 2-kataster-Nemcinany_CISTOPIS UPN 3-obec Nemcinany_CISTOPIS UPN 4-dopravaNemcinany_CISTOPIS UPN 5-elektro Nemcinany_CISTOPIS UPN 6-plyn voda Nemcinany_CISTOPIS UPN [...]