Obec Nemčiňany
ObecNemčiňany

Finančná správa

Názov položky Suma eur
Položka 140 písm a) bod 3. Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier – výherné prístroje, za každý výherný prístroj 1500,00
Položka 142 písm a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50

Položka 142 písm b)

Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

1,50