Bleskovky:

pozvanka

Pozvánka na zhromaždenie

14/02/2015

P o z v á n k ana riadne zhromaždenie   Lesnej spoločnosti Nemčiňany p.s. so sídlom vo Volkovciach. Výbor spoločnosti Vás pozýva na riadne  zhromaždenie  vlastníkov podielov Lesnej [...]

Divadelné predstavenie

12/02/2015

Teatro Colorato Bratislava uvádza v celoslovenskej premiére divadelnú hru – Lúče otcovstva. Predstavenie sa uskutoční dňa 1. marca 2015 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Čiernych [...]